Művészetterápiáról
2019. április 22. írta: Lélektündér Művészetterápia

Művészetterápiáról

170903_csata.jpg

A művészetterápia olyan terápiás folyamat, ahol a művészetet mintegy eszközként használjuk lelki folyamataink megértéséhez vagy nonverbális kommunikációhoz. Bármely művészeti ággal találkozunk akár befogadóként, akár alkotóként, hatással van lelki folyamatainkra, és gyógyító erővel rendelkezik. A művészetterápia sok mindent magában foglalhat; zeneterápia, mozgásterápia, irodalomterápia, meseterápia, drámaterápia, képzőművészet-terápia, stb.

Fontos, hogy nincs szükség semmilyen művészeti beállítódásra, előképzettségre vagy tehetségre! A művészetterápiában nem az esztétikai szempontok fontosak, hanem maga a folyamat, a hangsúly a biztonságos és bizalmas környezetben történő szabad önkifejezésen van, hiszen így ki tudjuk fejezni a szavakkal nem megfogalmazható érzéseinket, gondolatainkat pusztán szimbólumokkal.

Művészetterápia megközelítései

A művészeti eszközök több lehetőséget is kínálnak a terápiában való alkalmazásra.

  • Aktív: A terápiás folyamatban a résztvevő alkotásokon keresztül fejezi ki magát, ebben jeleníti meg érzéseit.
  • Befogadó: A terápiás folyamatban kész műalkotások, és ezek által keltett érzések feldolgozása történik.
  • Alkotásközpontú: A terápia lényege maga az alkotás. Az alkotás elkészültével a terápiás folyamat is véget ér.
  • Az alkotás, mint eszköz: Maga az alkotás terápiában részt vevők kommunikációjának az alapja. Ennél a módszernél az alkotás feldolgozásra, megbeszélésre kerül.

Művészetterápia hatása

Művészetterápia korhatár nélkül alkalmazható egészségeseknek és betegeknek, egyénileg vagy csoportban egyaránt. Alkalmas önfejlesztésre, traumák feldolgozásának segítésére, érzelmek beazonosítására, lelki egyensúly helyreállítására.

A művészetterápia ereje abban rejlik, hogy minden alkotás tulajdonképpen valamilyen belső tartalom kifejeződése. Alkotás közben és után felismerhetünk összefüggéseket belső világunk, érzéseink és viselkedésünk között, amivel tovább dolgozhatunk.

170423_tisztitotuz_geppel.jpg

Katarzisz Komplex Művészetterápia®

A komplex művészetterápia több művészeti ágat, illetve megközelítést képes integráltan használni. Terápiás foglalkozásaim alkalmával a Katarzisz Komplex Művészetterápia® módszerét alkalmazom, melyet dr. Antalfai Márta dolgozott ki.

A mai rohanó ember szinte teljesen elszakadt a természettől. E módszer vezérfonala a természetre való ráhangolódás. Ahogyan az évkörön belül az évszakok és hónapok váltakoznak, úgy váltakoznak lelki folyamataink is. Ha ráhangolódunk a természetre, képesek leszünk párhuzamot vonni a természeti történések és belső megéléseink között. A természet dinamikus és ciklikus körforgása ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy újra és újra megtapasztalhassuk az elmúlás és az újjászületés folytonos ismétlődését.

A foglalkozásokon relaxációval, vers és zene hallgatásával képeket, érzéseket hívunk meg, amelyek hatása alatt alkotunk. Eszközhasználat tekintetében elég széles a skála: agyag, festék, ceruza, pasztellkréta, szén, kollázs, montázs, stb. Már maga az alkotás folyamata is felszabadító, hiszen ami a tudattalanunkban volt elzárva, az alkotásban megjelenik akár konkrét ábrázolásban, akár szimbólumokkal. Ezzel a folyamattal a belső tartalmainkat magunkon kívülre tudjuk helyezni, ezáltal mintegy „kívülállóként” tudunk rátekinteni és reagálni.

Maga a terápiás folyamat tematikus, soha nem ad-hoc alapon működik, és több foglalkozást tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy mindig egy adott tematikához igazodva, adott témakör köré épül egy-egy foglalkozás, valamint a teljes terápiának van egy olyan íve, aminek segítségével haladunk a fejlődés útján.